Documentatie

Leden van de Heemkunde Vereniging houden zich bezig met het verzamelen en ordenen van boeken en andere documentatie over ons werkgebied. Tijdens de openingstijden van het museum is het ook mogelijk om boeken en documenten in te zien.

Als u een afspraak wil maken om het archief te bezoeken kan dit via het invullen van onderstaand formulier. Vermeld alstublieft welk deel van het archief u wenst te onderzoeken. Een lid van de Heemkunde Vereniging zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Bezoek aan het archief van de Heemkunde Vereniging
Laat dit veld blanco

Inhoud documentatie Heemkunde Vereniging Margraten

We zijn steeds op zoek naar Limburgensia, oude foto’s, memoires en dagboeken, fotoboeken enzovoorts van dorpsgenoten. Ook uw hulp bij het verzamelen van nieuwsfeiten is zeer welkom. Vooral als het gaat om nieuwsfeiten die niet in de “normale” media verschijnen en dus niet bij iedereen bekend zijn. Hebt u nieuws waarvan u denkt dat dit bewaard moet blijven voor ons nageslacht, neem dan alstublieft contact met ons op. Onze stelregel is dat alles over onze gemeenschap belangrijk is. Verder zijn we ook nog altijd op zoek naar bijvoorbeeld stambomen en dergelijke van families in onze gemeenschap.

Genealogische gegevens

De Heemkunde Vereniging Margraten beschikt over een behoorlijk aantal genealogische gegevens van Margraten.

De Burgerlijke stand werd in het departement van de Nedermaas (waartoe het grootste gedeelte van Limburg behoorde) ingevoerd in 1796 op basis van de Franse wet van 20 september 1792. Op 4 juli 1796 maakte Jean-Guillaume Nyssen als agent municipal van Margraten zijn eerst akte van de Burgerlijke Stand op, die daarmee de oudste akte van de Burgerlijke stand van geheel Nederland is. Voor het grootste gedeelte van Nederland werd de Burgerlijke Stand ingevoerd op 18 augustus 1811 door Napoleon Bonaparte. Door een betere registratie van zijn onderdanen beschikte hij over een betere administratie om de dienstplicht ten behoeve van zijn leger te kunnen afdwingen en een efficiëntere belastingheffing in te voeren.

Lieste van het bode-broodt. Wij veel houser dat in de banck Margraten sunt sal ick Heer opstellen. (Lijst van het bode-brood. Hoeveel huizen er in de bank Margraten zijn zal ik hier opschrijven.

De zogenaamde bode-broodlijst geeft een aardig inzicht in het aantal huizen van Margraten, Termaar, Groot en Klein-Welsden en ’t Rooth omstreeks het midden van de 18e eeuw.

Bode-broodlijst

Inwonerslijst 1716

Inwonerslijst 1796