Lid worden

Het lidmaatschap van de Heemkunde Vereniging Margraten kost slechts € 15,- per jaar. Aanmelden als lid van onze vereniging kan door het invullen van onderstaand formulier. Het secretariaat zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Laat dit veld blanco

Uitleg over het invulformulier.

Het veld: Interesse kan u gebruiken voor het invullen van uw interesse zoals:

Historie

Genealogie en bidprentjes

Foto en Film

Archief

Boekredactie

Uiteraard kan u ook een andere reden invullen of het veld leeg laten.

Gegevens worden door de Heemkunde Vereniging Margraten met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap worden geregistreerd in een ledenbestand, opgeslagen op een beveiligde computer, en beheert door de secretaris. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Voor meer informatie, zie de Privacy Policy van de Heemkunde Vereniging Margraten op onze website.