Hoogstam

Hoogstam in de vijf doelkernen.

In Scheulder, Termaar, Groot-Welsden, Klein-Welsden en Margraten vinden we nog steeds restanten van de eens zo nadrukkelijk aanwezige hoogstambomen. De bomen zorgden niet alleen voor fruit maar boden ook bescherming aan het vee in de weide en gaven de vogels en insecten beschutting en voeding.

Dit project onderzoekt de geschiedenis van de hoogstambomen in de vijf doelkernen.