Aezel

Het Aezel Projek

“Het Aezel Projek heeft tot doel de versnipperde erfgoedinformatie in Zuid-Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via internet.”

Website van AEZEL, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen.